Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Keurusselän Nuorkauppakamari ry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Nelli Oksanen
Keurusselän Nuorkauppakamari ry
Tehtaantie 1 B 26, 42700 Keuruu
050 409 4185
nelli.oksanen@jci.fi

2 Rekisteröidyt

Keurusselän Nuorkauppakamarin asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

3 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Keurusselän Nuorkauppakamari käsittelee henkilötietoja vain, mikäli ainakin yksi seuraavista ehdoista toteutuu:

Suostumuksen perusteella, kun esimerkiksi henkilö antaa Keurusselän Nuorkauppakamarille suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn mahdollisen kokous- tai koulutusvarauksen yhteydessä. Henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Mahdollisen sopimuksen vuoksi, kun esimerkiksi Keurusselän Nuorkauppakamari tarjoaa henkilölle palveluitaan, on yhdistyksen käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja, vaikka sopimusta asiakkuudesta ei olisi vielä syntynyt.

4 Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Keurusselän Nuorkauppakamarin asiakasrekisteri sisältää asiakkaasta yhteystiedot, ml. nimi, postiosoite, sähköposti, puhelinnumero, yrityksen nimi ja y-tunnus sekä asiakastiedot, josta selviää asiakkaan tilaamat tuotteet / palvelut.

5 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen jci.keurusselka@gmail.com.

Rekisteröity voi tarkistaa Keurusselän Nuorkauppakamarin tallentamat henkilötiedot.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyynnön käsittelyn jälkeen Keurusselän Nuorkauppakamari joko poistaa tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että Matka Mäkelä Oy rikkoo henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

Mikäli yhteydenotto tapahtuu esimerkiksi yrityksen toisen henkilön kautta, Keurusselän Nuorkauppakamari olettaa, että ilmoittajalla on suostumus henkilötietojen ilmoittamiseen.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jotta Keurusselän Nuorkauppakamari ry voi tarjota joitakin palveluitaan, kuten joululahjakeräyksen lahjoituksia, jaetaan henkilötietoja alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Näille jaetaan vain sellaisia tietoja, joita he tarvitsevat tarjotakseen palveluitaan.

Keurusselän Nuorkauppakamarin sisäisessä työskentelyssä käytetään Googlen ja Microsoftin toimisto-ohjelmia ja järjestelmäpalveluita, jolloin ko. yritykset toimivat yhdistyksen valtuuttamana henkilötietojen käsittelijänä. Yritykset tallentavat henkilötiedot EU:n alueella sijaitseviin pilvipalveluihin.

Holvi hoitaa Keurusselän Nuorkauppakamarin laskujen käsittelyn. Henkilötiedot, joihin Holvilla on pääsy ovat nimiä, osoitteita ja maksutietoja. Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tämä henkilötietojen käsittely on tarpeen, mutta Keurusselän Nuorkauppakamarilla ei ola pääsyä asiakkaan maksutietoihin.

Lisäksi markkinointitarkoituksessa luovutetaan asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite Yhdysvalloissa sijaitsevalle MailChimpille. Yritys on liittynyt EU-U.S. Privacy Shield -järjestelmään.

Jos henkilötietoja jaetaan muille alihankkijoille, jotka ovat henkilötietojen käsittelijöitä, solmitaan tarvittavat sopimukset käsittelijöiden kanssa.

8 Käsittelyn kesto

Keurusselän Nuorkauppakamari ry käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja aktiivinen.

Asiakkaiden yhteystiedot säilytetään, jotta voidaan ottaa yhteyttä esimerkiksi markkinointitarkoituksessa. Jos asiakas on rekisteröitynyt uutiskirjeen tilaajaksi, tarvittavia tietoja käsitellään niin kauan, kunnes tilaus peruutetaan asiakkaan toimesta. Uutiskirjeen voi perua milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta, ottamalla Keurusselän Nuorkauppakamariin yhteyttä tai sähköpostitse jci.keurusselka@gmail.com.

Samoja henkilötietoja voidaan tallentaa eri paikkoihin eri käyttötarkoituksia varten. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötiedot voidaan poistaa yhdestä järjestelmästä, kun niitä ei enää tarvita, mutta tiedot voivat samanaikaisesti olla tallennettuna toiseen järjestelmään, jossa niiden käyttötarkoitus ei ole lakannut. Mikäli tietoja tarvitaan esimerkiksi analyyttisiin tarkoituksiin, Keurusselän Nuorkauppakamari ry ryhtyy toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi niin, että ne eivät enää ole henkilötietoja.

9 Henkilötietojen käsittelijät

Keurusselän Nuorkauppakamari ry ja tämän jäsenet käsittelevät henkilötietoja. Keurusselän Nuorkauppakamari ry on ryhtynyt asianmukaisiin turvatoimiin, jotta henkilötiedot ovat suojassa. Lisäksi jäsenillä on tarkat ohjeistukset, kuinka henkilötietoja tulee käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10 Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehtii Keurusselän Nuorkauppakamari ry henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Keurusselän Nuorkauppakamari ry ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.